shbam

zumba

shbam

sportcentre

Activitats:

àrea infantil i juvenil

  • psicomotricitat i iniciació a la gimnàstica

    Sessió dirigida a nens de 4 a 7 anys. Activitat de joc i exploració perquè conegui el seu cos i la seva capacitat motora. Iniciació a la gimnàstica amb elements acrobàtics. Treball del ritme: Aeròbic, salsa...

  • fitness infantil i juvenil

    Sessions dirigides a nois i noies de 8 a 15 anys, jocs pre-esportius, acrobàcies al terra, mini-tramp, treballs del ritme: Aeròbic, salsa, condició física, Hip Hop.

  • hip hop infaltil i juvenil

    Si t’agrada la música Hip Hop, aquesta és la teva classe. Sessions per a totes les edats (diferents estils de Hip Hop).