Fitness

  • Zona de fitness pes lliure
  • Zona de màquines amb politges
  • Zona de circuit hidràulic
  • Zona cardiovascular, cintes, el·líptiques, bicicletes.
  • Entrenaments personals
  • Assessorament esportiu i nutricional